Tag Archives: Law

Legal Notification: Rules of Court 2012

Rules of Court 2012

 We are pleased to inform members of the public that the Combined Rules of Court, together with the Attorney General’s Chambers and the Judiciary has finalized the Rules of Court 2012 and Court Forms. On 26 June 2012, the Statutory Rules Committees for the High Court and the Subordinate Courts chaired by the Chief Justice, comprising the Judiciary, Attorney General’s Chambers, Presidents of the Malaysian Bar, Sabah Law Association and the Advocates’ Association of Sarawak convened a meeting to bring into effect the Rules and the Court Forms.  Kindly be notified that the stated Rules and the Court Forms will come into effect on 1 Aug 2012. The Judiciary has also issued a press statement 2 July 2012 as appended below.

Best regards,

The Lee & Chong Team

Pejabat Ketua Hakim Negara

Mahkamah Persekutuan Malaysia

Istana Kehakiman

Putrajaya

 Siaran Akhbar

Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

 Adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Kaedah-Kaedah yang ditubuhkan di bawah seksyen 17 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan seksyen 3 Akta Kaedah Mahkamah Rendah 1955 yang terdiri daripada wakil Badan Kehakiman, Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam, Persatuan Peguam Sarawak, Persatuan Undang-Undang Sabah dan dipengerusikan oleh YAA Ketua Hakim Negara telah memperkenalkan Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (Rules of Court 2012) bagi menggantikan Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 (Rules of the High Court 1980) dan juga Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 (Subordinate Courts Rules 1980). Kaedah Mahkamah baru menggabungkan Kaedah-Kaedah yang terpakai bagi kes sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah.

Tujuan Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 ini dibuat adalah untuk memudahkan dan menyeragamkan prosedur sivil di Mahkamah serta meningkatkan mutu penyampaian sistem keadilan di Malaysia.

 Di antara ciri-ciri baru yang dibuat ialah:-

i) prosidur sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah diseragamkan dan dipermudahkan.

ii)  untuk pertama kalinya, teks sahih bagi kaedah-kaedah ini dibuat dalam Bahasa Malaysia.

iii) cara memulakan kes di Mahkamah telah dipermudahkan daripada 4 cara kepada hanya 2 cara iaitu melalui writ saman (writ of summons) atau saman pemula (originating summons) sahaja.

iv) permohonan interlokutori di kedua-dua Mahkamah diseragamkan dengan hanya menggunakan notis permohonan dan tidak lagi saman dalam kamar (summons in chambers)

Jawatankuasa Kaedah-kaedah dan Jawatankuasa kecil Kaedah-Kaedah yang ditubuhkan ini telah bersidang sebanyak 15 kali semenjak tahun 2009 bagi menyediakan dan memuktamadkan draf akhir Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Akhirnya, Kaedah-Kaedah Mahkamah tersebut telah diluluskan oleh kedua-dua Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah  pada 26 Jun 2012 dan akan dikuatkuasakan mulai 1 Ogos 2012 .

 Disediakan oleh:

Che Wan Zaidi bin Che Wan Ibrahim

Pegawai Khas I kepada

YAA Ketua Hakim Negara

2 Julai 2012.